THÔNG BÁO THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI

Monsieur Luxe xin thông báo để quý đối tác và khách hàng về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ tháng 3 năm 2022 phù hợp với chiến lược phát triển của thương hiệu trong giai đoạn sắp tới.

Monsieur Luxe sẽ sử dụng logo mới với thiết kế hiện đại và sặc sỡ hơn cùng với niềm hi vọng một năm kinh doanh mới thật khởi sắc!

Đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng thuần chay, Monsieur Luxe sẽ là người bạn với sứ mệnh mang tới bạn tinh tuý của trái ngon, hạt dinh dưỡng, thực phẩm tốt lành để bạn chăm sóc thể chất từ những món quà của mẹ thiên nhiên.

Để cuộc sống bạn tươi khoẻ từ bên trong với niềm vui, tiếng cười rộn ràng.

--------------------------------------------------

We would like to inform our partners and customers about the change of brand identity from March 2022 in line with the brand's development strategy in the upcoming period.

We will use a new logo with a more modern and colorful design with the hope of a prosperous new business year!

With the recent trend of personal health care and vegan nutrition, Monsieur Luxe will become your friend with a mission to bring you the best gifts of mother nature with delicious fruits, nutritious nuts, and amazing food for you to take care of your body.

Let your life be healthy from the inside with joy and laughter.